แนะนำงานส่งเสริม
บุคลากร
ระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแ่ห่งครอบครัว
ข้อมูลคนพิการเขตนครชัยบุรินทร์
รายงานการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และผู้นำศาสนา NCD3
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด
ลิงค์งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักโภชนาการ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
เขตบริการสุขภาพที่ 9 เขต นครชัยบุรินทร์
สาระน่ารู้
รู้ทัน ป้องกันโรคเอ๋อ
การฟื้นฟูสมอง เพิ่มความฉลาดทางปัญญา
ภาพกิจกรรม
อัลบั้มภาพกิจกรรม
เอกสารดาว์โหลด
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 21 คน  
  เดือนนี้ 4028 คน  
  ปีนี้ 31749 คน  
  ทั้งหมด 105675 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 โปรแกรมประเมินรพ.สายใยรัก (18-04-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
2 โปรแกรมประเมิน รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัว (18-04-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
3 คู่มือเวชปฏิบัติ การคอดมาตรฐาน (28-02-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
4 รายละเอียดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจำโรงพยาบาล (18-02-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
5 หนังสือขอเชิญเข้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ในโครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6 (13-02-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
6 โปรแกรมการประเมินตำบลนมแม่&รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว (11-02-2557) งานอนามัยแม่และเด็ก
7 ผลการวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2556 (13-12-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
8 เอกสารการประชุม ANC (17-10-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
9 ขอเชิญเข้ารับการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (17-09-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
10 คู่มือ CPG ANC เขตนครชัยบุรินทร์ (27-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
11 สไลด์บรรยาย CPG ต่าง ๆ (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
12 CPG ต่างๆ (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
13 คู่มือการใช้โปรแกรมลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
14 คู่มือการปฏิบัติวางแผนและป้องกันความพิการแต่กำเนิดในระดับโรงพยาบาล (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
15 คู่มือปฏิบัติการวางแผนและป้องกันความพิการแต่กำเนิดสำหรับชุมชน (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
16 แบบบันทึกความพิการแต่กำเนิด (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
17 แผ่นพับความรู้ความพิการแต่กำเนิด (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
18 ไฟล์นำเสนอการประชุมการประเมินมาตรฐานรพ.สายใยรักฯ 13 มิ.ย.56 (14-06-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
19 แนวทางการฝากครรภ์คุณภาพ (09-04-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
20 การแบ่งระดับการดูแลรักษาทารกแรกเกิด(เพิ่มเติ่ม)จากครั้งก่อน (19-02-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
21 แบบประเมินคุณภาพระบบบริการด้านอนามันยแม่และเด็ก (30-01-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
22 ข้อมูลพื้นฐานด้านทารกแรกเกิด (10-01-2556) งานอนามัยแม่และเด็ก
23 โครงการตำบลนมแม่@เกณฑ์การประเมิน (24-12-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
24 โครงการ รถเข็นนิทาน สานความห่วงใย (23-11-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
25 แบบประเมินอนามัย 55 (14-11-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
26 ผลการตรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ปี55 (01-10-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
27 ผลงานการบริการปฐมภูมิ P4P งานอนามันยแม่และเด็ก (15-08-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
28 แบบรายงานชุดสิทธิประโยชน์ ทุกกลุ่มวัย ปี 55 (25-07-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
29 ผลงานบริการปฐมภูมิ(P4P) งานอนามัยแม่และเด็ก จาก 21 แฟ้ม (23-07-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
30 ข้อมูลงานบริการปฐมภูมิ (P4P) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (15-06-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
31 รายละเอียดโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (13-03-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
32 แบบประเมินชุมชน/ หมู่บ้านไอโอดีน (13-03-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
33 คู่มือการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน (13-03-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
34 โปรแกรมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (28-02-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
35 แบบประเมินตนเองมาตรฐานรพ.สต.ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (28-02-2555) งานอนามัยแม่และเด็ก
36 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 9 - 12 เดือน (14-12-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
37 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3- 6 เดือน (14-12-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
38 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-3 ปี (14-12-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
39 พัฒนาภูมิคุ้มกัน...............พัฒนาลูก (16-11-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
40 เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ (19-10-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
41 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (19-10-2554) งานอนามัยแม่และเด็ก
1
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
พยากรณ์อากาศ
   
ราคาน้ำมัน
   
ราคาทองคำ
   
งานศูนย์เด็กเล็ก
  ยังไม่มีข้อมูล  
งานสร้างสุขภาพ  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels